ΠΑ. ΜΑΚ.

Το Πανεπιστημιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ξεζωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους: τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους σ' αυτό.

Αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

https://www.uom.gr/en