Blog

Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

[widgetkit id=55]

Ποιοι είμαστε
Ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων Ιστορίας & Παιχνιδιών Στρατηγικής (Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.) είναι ο αρχαιότερος σύλλογος του είδους στην Ελλάδα. Τυπικά ιδρύθηκε τον Μάιο του 1993 στην Θεσσαλονίκη, λειτουργεί όμως ουσιαστικά από τον Σεπτέμβριο του 1992. Έχει μέλη από όλο το φάσμα των ηλικιών και επαγγελμάτων, οι οποίοι έχουν ένα κοινό σημείο: την αγάπη τους και την ενασχόλησή τους με την Ιστορία και τα Παιγνίδια Στρατηγικής.

Τι κάνουμε
Οι σκοποί του Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. είναι η ενασχόληση με την Ιστορία και η διάδοση των παιχνιδιών στρατηγικής μέσω της λειτουργίας του εντευκτηρίου του, καθώς και τη διοργάνωση και υποστήριξη συναφών εκδηλώσεων.

Από το 1993 μέχρι σήμερα (2016) έχει διοργανώσει 13 εκθέσεις παιχνιδιών στρατηγικής, ενώ έχει συμμετάσχει σε άλλες 15 εκθέσεις με αυτό ή με παρεμφερές αντικείμενο, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Ο σύλλογος διατηρεί δικό του χώρο για τις συναντήσεις των μελών του στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Αριστοτέλους 79.

Ο ιστότοπος του συλλόγου είναι ο www.esfips.com και η ηλεκτρονική του διεύθυνση η info@esfips.com.

Τι είναι τα παιχνίδια στρατηγικής
Τα παιχνίδια στρατηγικής (wargames) είναι η αναπαράσταση των συν¬θηκών που διέπουν μία πολεμική σύρραξη και η μετα¬φορά αυτής σε παιχνίδι. Ο άνθρωπος παίζει πολεμικά παι¬χνίδια από την αρχαιότητα, αλλά στη σύγχρονή τους μορφή τα παιχνίδια πολέμου πρωτοεμφανίστηκαν στο επι¬τελείο του Πρωσικού στρατού στα μέσα του 19ου αιώνα, με σκοπό την εκπαίδευση των αξιωματικών σε «πραγμα-τικές» συνθήκες εκστρατείας, χρησιμοποιώντας υποθετικά σενά¬ρια. Έκτοτε σχεδόν όλα τα επιτελεία στρατού χρησιμοποιούν τα παι¬χνίδια πο¬λέμου για την εκπαίδευση των στελεχών τους. Ως hobby, τα παιχνίδια πολέμου γνώρισαν ιδιαί¬τερη άν¬θηση τη δεκαε¬τία του ’60, κυρίως στις αγγλοσαξο¬νικές χώ¬ρες και από τότε έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Γιατί να ασχοληθεί κάποιος
Τα wargames επιτελούν πολλαπλούς ρόλους:

  • Η ενασχόληση με το Hobby συνήθως απαιτεί ιδιαίτερη εμβάθυνση στην ιστορία. Ουσιαστικά οι «παίκτες» μαθαίνουν ιστορία παίζοντας ή συζητώντας με τους συμπαίκτες τους διάφορα θέματα που άπτονται των παιχνιδιών στρατηγικής. Η γνώση έρχεται σταδιακά και με τον κα¬λύτερο τρόπο, παίζοντας, οπότε γίνεται υποσυνείδητα κτήμα του παίκτη. Αυτό είναι εξάλλου και το motto του συλλόγου: «Μη μελετάς απλώς την Ιστορία, ζήσε την!»
  • Επίσης, αναπτύσσεται εύκολα και αβίαστα η κριτική σκέψη του ατόμου, τόσο μέσα από τη μελέτη και συζήτηση πολλών πηγών για κάποιο ιστορικό θέμα, όσο και από τις προκλήσεις που καλείται να επιλύσει κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
  • Τα παιχνίδια στρατηγικής αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση πόρων, είτε άψυχων είτε έμψυχων, προκειμένου να φτάσει ο παίκτης στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, μαθαίνει να διαχειρίζεται ορθολογικά και στον σωστό χρόνο τα μέσα που διαθέτει.
  • Οπωσδήποτε, όπως όλα τα παιχνίδια που χρειάζονται άνω του ενός παικτών, τα παιχνίδια στρατηγικής αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο κοινωνικοποίησης σε πρώτο πρόσωπο, καθώς και καλλιέργειας της άμιλλας και του ευγενούς ανταγωνισμού.
  • Επιπλέον, τα παιχνίδια στρατηγικής αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα του ατόμου, καθώς συνήθως καλείται να ασχοληθεί μοντελιστικά με διάφορα αντικείμενα μέσα στο Hobby.
  • Τέλος, τα παιχνίδια στρατηγικής καλλιεργούν και τη φαντασία. Εκτός του ότι ο παίκτης μεταφέρεται νοερά σε μία διαφορετική κατάσταση, σε ένα παιχνίδι στρατηγικής δίνεται η δυνατότητα στους παίκτες να εξελίξουν μία ιστορική στιγμή σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας κάποια δεδομένα διαφορετικά από τους ιστορικούς πρωταγωνιστές.

Πόσο κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα
Τα παιχνίδια αυτά παίζονται με κανόνες οι οποίοι μπορεί να είναι όσο πιο απλοί ή όσο πιο περίπλοκοι θέλει κάποιος, ανάλογα με το χρόνο που θέλει να διαθέσει.
Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το κόστος τους, καθώς αφενός δεν απαιτείται μεγάλη χρηματική επένδυση για να αρχίσει κάποιος να ασχολείται, αφετέρου η οποιαδήποτε επένδυση αποδίδει σε βάθος χρόνου, επειδή καμία παρτίδα στα παιχνίδια στρατηγικής δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.
Συνεπώς, η ενασχόληση με το hobby έχει πολλαπλά οφέλη για το άτομο, ενώ το κόστος σε χρόνο και χρήμα είναι ελάχιστο συγκριτικά με άλλες ασχολίες.

Μήπως προάγουν τη βία;
Σε καμία περίπτωση η ενασχόληση με τα παιχνίδια στρατηγικής δε γίνεται επειδή οι παίκτες αγαπούν τον πόλεμο. Το αντίθετο μάλιστα, μέσα από αυτά τα παιχνίδια βλέπει κανείς το τεράστιο κόστος που έχει ο πόλεμος σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τα παιχνίδια στρατηγικής ως εργαλείο
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι τα παιχνίδια στρατηγικής μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα εξαιρετικό εργαλείο τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς (από παιδιά δημοτικού μέχρι και στελέχη επιχειρήσεων) όσο και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ιστορικά θέματα.

Η ευκολία και η αισθητική της παρουσίασής τους επιτρέπει π.χ. στον δάσκαλο -ως παιχνίδι- να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους επεξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συνέβησαν ορισμένα ιστορικά γεγονότα, ενώ παράλληλα σε κάποιο μουσείο -ως έκθεμα- να οπτικοποιήσει τρισδιάστατα μία δεδομένη ιστορική στιγμή.

Τι μπορεί να κάνει ο Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.
Τα μέλη του Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να παρουσιάσουν – τόσο ελληνικά όσο και ξένα- θέματα όλων των ιστορικών περιόδων.
Κάθε παρουσίαση γίνεται κατόπιν σοβαρής ιστορικής μελέτης και με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, για το καλύτερο αισθητικό και ιστορικά ακριβές αποτέλεσμα.
Εκτός από την πληθώρα ιστορικών θεμάτων με τα οποία ασχολούνται ήδη τα μέλη του συλλόγου, υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης και υλοποίησης σχεδόν κάθε απαίτησης που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πεδίο.

Γιάτσογλου Ανδροκλής
Μέλος Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.

www.esfips.com
email: info@esfips.com

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.